Permainan Video

Pokémon Bank

  • Facebook
  • Twitter
malaysia_videogames_Pokemon_Bank_main.jpg

Tinggal bersama Pokémon kegemaran anda. Pokémon Bank membolehkan anda menyimpan dan mengurus semua Pokémon kegemaran anda dari Pokémon X dan Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby dan Pokémon Alpha Sapphire, Pokémon Sun dan Pokémon Moon, dan Pokémon Ultra Sun dan Pokémon Ultra Moon bersama dalam satu kotak. Anda boleh menyimpan sejumlah 3,000 Pokémon. Dengan menggunakan Poké Transporter *, anda boleh memindahkan Pokémon dari permainan konsol Nintendo 3DS Virtual Console Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Gold, dan Pokémon Silver serta permainan Nintendo 3DS Pokémon Black, Pokémon White, Pokémon Black 2, dan Pokémon White 2 ke Pokémon Bank anda. * Poké Transporter boleh dimuat turun dari Nintendo eShop dalam perisian Pokémon Bank.

Butiran Permainan
Release Date 2014/02/05
Genre Utility
Platform Nintendo 3DS
Players 1